Mesavip Eğitim Kurumları

Misyon & Vizyonumuz


MİSYONUMUZ

Mesavip Eğitim Kurumları; bilgiyi sentezleyerek kullanabilen, sanatsal üretime açık, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, özgür düşünen ve düşündüklerini açıkça ifade edebilen, toplumsal sorumluluk bilinciyle araştırma ve sorun çözme kabiliyeti gelişmiş, toplumsal kurallara saygılı, disiplinli çalışmayı kendine ilke edinmiş, geniş ufuklu idealist bireyler yetiştirerek, çok boyutlu kalite standartları içinde topluma hizmet sunmayı görev edinmiştir.

VİZYONUMUZ

Yetiştirdiği bireylerle toplumsal gelişime önderlik eden, öğrenci ve eğitimci kadrosunun birlikte öğrenme tutkusu etrafında buluştukları, bütün akademik ve idari bileşenlerinin bu arayışa kendilerini adadıkları, bölgesinde ve sektöründe öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

İLKELERİMİZ

 • Güven
 • Evrensel hak ve özgürlüklere saygı
 • Akademik özgürlük ve sorumluluk
 • Araştırma ve öğretimin ayrılmazlığı
 • Bağımsızlık ve özerklik  
 • Çoğulculuğa ve çeşitliliğe saygı
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik
 • Katılımcılık    
 • Toplumsal sorumluluk
 • Yaşam boyu eğitime inanç

DEĞERLERİMİZ

 • İnsan hak ve özgürlüklerine ilişkin evrensel ilke ve normlara sadık olmanın yanı sıra her düzeyde ve biçimde ayrımcılığı reddeder.
 • Tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinde öğrenci odaklı bir kurumdur. Öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerine etkin bir şekilde katılımını ve araştırıcı, sorgulayıcı, sentez yapabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlar.
 • Yaşamın dinamik yapısı içinde tüm programlarının sürekli gözden geçirilmesini benimser.
 • Tüm ilişkilerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini benimser; hukuka ve etik ilkelere uygun hareket eder.
 • Öğrencilerinin ve mezunlarının toplumun sorunlarına duyarlı, sorumluluk taşıyabilen kişiler olmasını önemser. 
 • Çoğulculuk, çeşitlilik ve eleştirel düşüncenin eğitim ve toplum hayatındaki önemine inanır.